بارگذاری

بازدید وزیر صمت از شرکت دانش بنیان پوششهای محافظ پاوان در نمایشگاه حمام سونا آشپزخانه 1401

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر سه‌شنبه هفدهم خرداد در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران افتتاح شد و آغاز به‌کار کرد.