بارگذاری

هفدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع و تجهيـزات آشپـزخانه،حمـام،سونا و استخر

دعوت به بازدید از غرفه شرکت پوشش های محافظتی پایه آب (پمپا) تولید کننده عایق های رطوبتی و رنگ لاک های نما و ضد خوردگی

9 الی 12 تیر ماه 1398 / ساعت بازدید 10 الی 18 / سالن 31A غرفه 6

هفدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع و تجهيـزات آشپـزخانه،حمـام،سونا و استخر